Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

Warsztat: Inicjacja i Planowanie projektu


Cele warsztatu:

 • Zaprezentowanie praktycznego aspektu metodyki PMBOK® w fazach Inicjacji i Planowania
 • Praktyczne wykonanie, przy wykorzystaniu wybranych narzędzi, produktów procesu planowania
 • Wsparcie  w zrewidowaniu istniejących procesów i procedur. Przygotowanie podstaw do reengineering’u procesów w organizacji
 • Przygotowanie ramowego planu projektu w oparciu o przykłady przygotowane przez trenera lub zaproponowane przez uczestników.

Wskazanie obszarów zarządzania projektami, które można studiować samodzielnie

Korzyści:

 • Wysokie walory praktyczne warsztatu zarówno w obszarze zrozumienia zasad prezentowanej metodyki, jak i pozyskania umiejętności praktycznych w przygotowaniu dokumentów projektowych
 • Liczne przykłady – na ich podstawie uczestnik widzi cel tworzenia dokumentacji projektowej, uczy się zasad iteracyjnego podejścia do planowania
 • Rygorystyczne i wysokie tempo prowadzenia zajęć -  uczy dynamiki prowadzenia działań projektowych, co ma wpływ na sprawność kierownika projektu w codziennej pracy projektowej
 • Możliwość pracy na przygotowanych przez uczestników własnych dokumentach Inicjatyw Projektowych, prowadzimy warsztat na materiałach i przykładzie charakterystycznym dla ich obszaru działalności. Po każdym ćwiczeniu trener krótko omawia wykonane ćwiczenie przekazując praktyczne uwagi w oparciu o własne doświadczenia.

 

Program warsztatu:

 • Wyprowadzenie ćwiczeń i warsztatu w obszarze Inicjacji Projektu
 • Ćwiczenie – Wybór Inicjatywy Projektowej
 • Ćwiczenie – Przygotowanie Project Charter
 • Warsztat – Przygotowanie dokumentu analizy udziałowców
 • Wyprowadzenie warsztatów w obszarze Planowania Projektu
 • Warsztat – uzupełnienie dokumentu spełnienia wymagań
 • Omówienie dokumentu Deklaracji Zakresu Projektu
 • Warsztat – Przygotowanie WBS dla Przygotowanych Kart Projektu
 • Warsztat – Definiowanie Aktywności w Projekcie
 • Warsztat – Sekwencjonowanie Aktywności metodą PDM
 • Omówienie obszaru przypisania zasobów do aktywności
 • Warsztat – estymowanie czasu trwania Aktywności (wybrane metody)
 • Warsztat – Wyliczenie ścieżki krytycznej (forward / backward pass)
 • Warsztat – Wyliczenie kosztów (metoda three point estimates)
 • Warsztat – Przygotowanie wykresu Cost Performance Baseline
 • Omówienie narzędzi obszaru planowania jakości
 • Warsztat – Przygotowanie dokumentu planowania jakości do wyboru:
  -  Flowchart
  -  Dokument Cost of Quality
  -  Control Charts
  -  Statistical Sampling
  -  Experymenty
 • Warsztat – Przygotowanie dokumentu responsibility assignment matrix
 • Warsztat – Przygotowanie Planu Komunikacji w projekcie
 • Omówienie obszaru Planowania Zarządzania Ryzykiem
 • Warsztat – Identyfikacja Ryzyk w Projekcie – przygotowanie Risk Register
 • Omówienie – Probability and Impact Matrix
 • Ćwiczenie – Wyliczenie decyzji na podstawie analizy drzewa decyzyjnego
 • Warsztat – Przygotowanie Planów reakcji na ryzyka
 • Dyskusja – Planowanie i przygotowanie umów z podwykonawcami


Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 12, Leadership – 1, Business & Strategic skills – 1.

Czas trwania:  2 dni

Cena: 2 300 PLN netto od osoby (+23% VAT) 

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg