Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

ZARZĄDZANIE INICJATYWAMI STRATEGICZNYMI Wprowadzenie zmian, usprawnień w organizacji i jej kulturze

Rosnąca rola zarządzania projektami i programami w firmie powoduje, że Zarządy i Dyrekcja firmy zaczyna monitorować strategiczne inicjatywy w organizacji. Rolę nadzorcy w takiej sytuacji przyjmuje Departament Strategii, Centralne PMO lub Biuro Zarządu. Podczas szkolenia omówiony zostanie pełen cykl życia inicjatyw strategicznych od zgłoszeń pomysłów, poprzez priorytetyzację inicjatyw, po realizację i monitorowanie wykonania strategii firmy. Ważnym elementem warsztatów jest sposób przełożenia strategii firmy na projekty i programy w niej realizowane i uczestnicy będą mieli okazję wykonać to zadania dla przykładowych własnych organizacji. Dodatkowym elementem szkoleń będzie prezentacja metodyk monitorowania i usprawniania procesów w organizacji: Six Sigma, Lean.

 

Agenda:

 • Strategia organizacji w przełożeniu na projekty
  • Rola i struktura strategii firmy
  • Procesy strategiczne w organizacji
  • Interesariusze procesów strategicznych
  • Przełożenie strategii firmy na projekty, programy i portfele
 • Zarządzenie korzyściami z projektów i programów w organizacji
  • Cykl życia uzasadnienia biznesowego dla projektu
  • Zasady monitorowania osiągniętych korzyści z projektów
  • Przykłady zastosowania w polskich firmach
 • Cykl życia inicjatyw strategicznych
  • Co to jest inicjatywa strategiczna?
  • Do kogo zgłaszać inicjatywy?
  • Jakie dane potrzebne są na etapie zgłoszenia?
  • Sposoby oceny inicjatyw strategicznych
  • Inicjatywy w kontekście budżetowania projektów
  • Przełożenie inicjatyw na projekty, programy i portfele
  • Uruchamianie inicjatyw w organizacji
 • Monitorowanie strategicznych inicjatyw
  • Jak monitorować status realizacji strategii?
  • Roadmapa projektów strategicznych
  • Przełożenie statusy projektów na status realizacji strategii
 • Wprowadzenie do Jakości (Lean, Six Sigma)
  • Zarządzanie procesowe i elementy statystyki
  • Czym jest Lean, Six Sigma?
  • Zarządzanie projektowe i zarządzanie zmianą
  • Metodyka usprawnień istniejących procesów - DMAIC
  • Metodyka przeprojektowania istniejących procesów - DMADV
  • Metodyka zarządzania procesem - BPMS
  • Proces wdrożenia Six Sigma w organizacji
 • Transformacja organizacji z wykorzystaniem Lean, Six Sigma
  • Identyfikacja usprawnień w organizacji z wykorzystaniem Lean, Six Sigma
  • Usprawniania procesów w organizacji
  • Wpływ inicjatyw strategicznych na zmiany w organizacji
  • Utrzymanie efektu zmiany w organizacji

 

Czas trwania: 3 dni

Cena: 4 900 PLN netto od osoby (+23% VAT) 

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg