Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta.

Firma WHITECOM Sp. z o. o. korzysta z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

PMI-RMP® Prep – przygotowanie do egzaminu PMI-RMP®

 

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 21 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 17, Leadership – 2, Business & Strategic skills – 2.


Profil uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób:

 • mających doświadczenie w zarządzaniu projektami w  szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem i chcących zweryfikować swoją wiedzę pod kątem standardu PMBOK® Guide oraz standardu Practice Standard for Project Risk Management,
 • które pragną odświeżyć, ugruntować lub poszerzyć wiedzę z obszaru zarządzania ryzykiem,
 • przygotowujących się do egzaminu PMI-RMP® i posiadających wykształcenie wyższe, 24 miesiące doświadczenia w obszarze zarządzania ryzykiem (w ciągu ostatnich 5 lat) oraz 30 godzin szkoleń z tego zakresu,
 • przygotowujących się do egzaminu PMI-RMP® nie posiadających wykształcenia wyższego, 
 • ale posiadających 36 miesięcy doświadczenia w obszarze zarządzania ryzykiem (w ciągu ostatnich 5 lat) oraz 40 godzin szkoleń z tego zakresu,
 • aktualnie nie spełniających wymaganego w procesie certyfikacji doświadczenia, ale mogących je uzyskać w przeciągu najbliższych 6 miesięcy.

Cele warsztatu:

 • Efektywna nauka standardu zarządzania projektami PMBOK® Guide w obszarze zarządzania ryzykiem oraz standardu zarządzania ryzykiem: Practice Standard for Project Risk Management
 • Nauka dobrych praktyk w obszarach zarządzania ryzykiem
 • Skuteczne przygotowanie uczestników do zdania egzaminu PMI-RMP®
 • Przygotowanie uczestników do stworzenia indywidualnego planu przygotowań do zdania egzaminu PMI-RMP®.
 • Dopasowanie zakresu szkolenia do aktualnego poziomu wiedzy każdej z osób
 • Zapewnienie dalszej ścieżki rozwoju w obszarze zarządzania projektami w zakresie PMI®

Korzyści dla uczestników:

 • Możliwość sprawdzenia wiedzy początkowej dzięki ankiecie wstępnej
 • Indywidualne planowanie ścieżki nauki podczas szkolenia
 • Możliwość poznania standardu PMBOK® Guide oraz Practice Standard for Project Risk Management
 • Możliwość sprawdzenia wiedzy po każdym dniu nauki
 • Wsparcie trenerów z wieloletnim doświadczeniem w rozwoju Kierowników Projektów
 • Poznanie kluczowych wytycznych do nauki i zdania egzaminu
 • Poznanie wymaganego na egzaminie standardu kodu etycznego PMI®
 • Możliwość zdania próbnego egzaminu po angielsku
 • Stworzenie indywidualnego planu nauki po zakończeniu kursu
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i trenerem

Metody szkoleniowe:

Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu, ćwiczeń i warsztatów, dodatkowo zawiera wiele innowacyjnych metod nauczania. Program został przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń trenerów w zakresie zarządzania ryzykiem w projektach oraz w zakresie indywidualnego rozwoju Kierowników Projektów. Ankieta wstępna, liczne testy cząstkowe oraz finalny egzamin próbny pozwolą uczestnikom szkolenia efektywnie przygotować się do egzaminu oraz zakończyć szkolenie z indywidualnym planem przygotowania do egzaminu PMI-RMP®. Każdy dzień szkoleniowy zakończony jest podsumowaniem zdobytej wiedzy, która następnego dnia rano jest utrwalona przez powtórzenie omówionego do tej pory materiału.

 

Program szkolenia:

Dzień 1

Zarządzanie ryzykiem

 • Ćwiczenie: Identyfikacja ryzyka na przykładzie projektu wdrożenia nowego produktu
 • Proces zarzadzania ryzykiem
 • Identyfikacja ryzyka
  • Analiza SWOT
  • Na podstawie zakresu prac
  • Na podstawie harmonogramu
  • Odpowiedzialności za zidentyfikowane ryzyka
 • Korzyści z zastosowania identyfikacji ryzyk na podstawie case study: Wdrożenie systemu IT
 • Analiza jakościowa ryzyka
  • Ocena prawdopodobieństwa i wpływu ryzyka
  • Budowa matrycy ryzyk
  • Kategoryzacja ryzyk
 • Analiza ilościowa ryzyka
  • Dystrybucja ryzyka
  • Drzewo decyzyjne
  • Analiza wartości oczekiwanej
 • Planowanie reakcji na ryzyko (strategie)

Dzień 2

Zarządzanie ryzykiem

 • Strategie zarządzania ryzykiem
  • Strategie zarządzania zagrożeniami
  • Strategie zarządzania szansami
  • Akceptacja ryzyka
  • Zasady tworzenia i uwalniania rezerwy finansowej
  • Warsztat: Wybór strategii dla ryzyka na przykładzie projektu wdrożenia nowego produktu w Banku
 • Wdrożenie zaplanowanych działań
 • Monitorowanie ryzyka
  • Zasady monitorowania ryzyka
  • Analiza trendów i odchyleń
  • Zarządzanie rezerwą finansową na ryzyko
 • Dostosowanie procesu zarządzania ryzykiem do specyfiki projektu
 • Prezentowanie i raportowanie rejestru ryzyka (Komitet Sterujący, Zarząd), podejmowanie decyzji (poziomy decyzyjne) odnośnie ryzyka.

Dzień 3

Przygotowanie do egzaminu

 • Podsumowanie głównych procesów zarządzania ryzykiem z punktu widzenia Egzaminu PMI-RMP
  • Plan zarządzania ryzykiem w projekcie
  • Identyfikacja ryzyk
  • Jakościowa analiza ryzyka
  • Ilościowa analiza ryzyka
  • Planowanie reakcji na ryzyko
  • Monitorowanie i kontrola ryzyka
 • Omówienie powiązanych obszarów wiedzy, które pojawiają się na Egzaminie PMI-RMP
  • Zarządzanie komunikacją
  • Zarządzanie ludźmi (HR), rola PM i struktury organizacyjne
  • Zarządzanie zakupami oraz wpływ typu kontraktu na ryzyko projektowe
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie budżetem oraz kalkulacja EV (Earned Value)
 • Zależności i ścieżki w zarządzaniu ryzykiem
 • Omówienie egzaminu PMI-RMP (tips&tricks)
  • Liczba i struktura pytań
  • Jak wygląda egzamin
  • Sposoby przygotowania do egzaminu PMI-RMP®
  • Rady praktyczne z jakich materiałów korzystać
  • Strategia zdawania egzaminu
 • Testy wraz z omówieniem
 • Zakończenie

 

Czas trwania:  3 dni

Cena: 3 900 PLN netto od osoby (+23% VAT) 

Przy jednoczesnym zgłoszeniu 2 i więcej osób indywidualnie ustalamy rabat. 

Zapytaj o szczegóły szkolenia@whitecom.com.pl 

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg