Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta.

Firma WHITECOM Sp. z o. o. korzysta z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

Hybrydowe zarządzanie projektami

Popularność podejścia zwinnego oraz wyjście agile poza IT spowodowało, że projekty realizowane z wykorzystaniem zwinnych technik zaczęły docierać do głównych projektów firm i najwyższych struktur organizacji. Jednak oczekiwania dyrekcji co do przewidywalności przedsięwzięcia oraz wymagania jednostek kontrolnych nie pozwalają zastosować „czystego” zwinnego podejścia. W takiej sytuacji powinniśmy zainteresować się hybrydowym podejściem do zarządzania projektami, które zakłada połączenie w jednym projekcie tradycyjnych narzędzi budowania środowiska projektowego z elastyczną filozofią, wartościami i  technikami zwinnego podejścia. 

Hybrydowe podejście jest już w praktyce używane w wielu organizacjach dzięki indywidualnemu podejściu kierownika projektu, który na podstawie specyfiki projektu, środowiska pracy oraz umiejętności i wiedzy zespołu łączy różne metody w swoim projekcie. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość poznać specyfikę hybrydowego zarządzania projektami wraz z przykładami zastosowania.

Warsztat przeznaczony jest dla:

 • Praktyków zwinnego podejścia zainteresowanych wykorzystaniem tradycyjnych elementów zarządzania projektami w swoim projekcie
 • Kierowników projektów mających w swoich tradycyjnych projektach elementy agile
 • Pracowników i szefów PMO zainteresowanych wsparciem kierowników projektów w efektywnym ustawieniu i organizacji projektu dopasowanego do specyfiki firmy i przedsięwzięcia
 • Osób zainteresowanych łączeniem różnych metodyk w jednym projekcie

Cele warsztatu:

 • Nauka hybrydowego zarządzania projektami
 • Umiejętność wyboru i dostosowania metodyk do rodzaju i skali projektu
 • Poznanie przykładowych zastosowań hybrydowego podejścia do zarządzania projektem
 • Zrozumienie typowych modeli połączenia tradycyjnego i zwinnego zarządzania projektem

Korzyści dla uczestników:

 • Zrozumienie specyfiki jednej z najszybciej rozwijającej się dziedziny zarządzania projektami
 • Umiejętność analizy specyfiki własnego projektu, wyboru metodyk i narzędzi efektywnej organizacji przedsięwzięcia

Metody szkoleniowe:

Program został przygotowany na podstawie doświadczeń trenerów w zakresie hybrydowego zarządzania projektami. Podstawą przykładów i studium przypadków są realizowane w firmach przedsięwzięcia. Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu, ćwiczeń i warsztatów. Dzięki licznym przykładom i rekomendacjom trenera uczestnicy będą w stanie efektywnie wykorzystać zdobytą wiedzę do własnych projektów.

Agenda:

Wprowadzenie:

 • Cele, zakres, przebieg warsztatu
 • Uczestnicy warsztatu i ich doświadczenia w obszarze tradycyjnego i zwinnego podejścia

Hybrydowe zarządzania projektami

 • Tradycyjne i zwinne zarządzanie projektami – przypomnienie
 • Jak mam rozumieć hybrydowe podejście?
 • Kiedy zastosować hybrydowe zarządzanie projektem?
 • Główne korzyści z podejścia

Cykl życia projektu w hybrydowym podejściu

 • Ocena otoczenia projektu, organizacji i interesariuszy projektu
 • Studium przypadku: Analiza specyfiki firmy pod kątem zastosowania hybrydowego podejścia
 • Metodyki wykorzystywane jako elementy budowy hybrydowego podejścia
 • Predykcyjne, inkrementalne, iteracyjne podejście do wytwarzania
 • Modele hybrydowego podejścia – gotowe schematy ustawienia projektu
 • Budowa roadmapy dla projektu (etapy, fazy, iteracje, kamienie milowe)
 • Studium przypadku: Roadmapa w przykładowym projekcie

Obszary zarządzania projektem w hybrydowym podejściu

 • WBS, Backlog i ich stosowanie w hybrydowym projekcie
 • Studium przypadku: Zarządzanie zakresem projektu w połączonym podejściu
 • Harmonogram projektu, iteracje i kamienie milowe
 • Metodyki szacowania projektu i ustalania budżetu
 • Zarządzanie ryzykiem w cyklu życia projektu
 • Studium przypadku: Ustawienie hybrydowego podejścia w praktyce

Współpraca z zespołem w hybrydowym projekcie

 • Role i odpowiedzialności w hybrydowym podejściu
 • Organizacja spotkań i wydarzeń
 • Rola i kompetencje kierownika projektu w projekcie hybrydowym
 • Motywacja i przywództwo w podejściu hybrydowym
 • Jak wyjaśnić i przekonać do hybrydowego podejścia?

Monitorowanie hybrydowego projektu

 • Jak monitorować status takiego projektu?
 • Wskaźniki i momenty raportowania w cyklu życia projektu
 • Studium przypadku: Tradycyjne raportowanie ze zwinnych prac

Integracja innych obszarów w cykl życia projektu

 • Zarządzanie cyklem życia produktu
 • Analiza biznesowa
 • Zarządzanie „ludzką stroną” zmiany

Podsumowanie warsztatów

 • Zastosowanie hybrydowego podejścia krok po kroku
 • Analiza zastosowań do własnego projektu/organizacji
 • Najważniejsze lekcje, rozwiązania i doświadczenia z warsztatu

 

Czas trwania: 2 dni 

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg