Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

Ocena i ratowanie projektów zagrożonych

Profil uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest dla doświadczonych Kierowników Projektów, Menedżerów Portfela, Sponsorów, 
a także członków Biura Projektów i audytorów, których praca jest mocno związana z problematyką projektów zagrożonych.

Cele warsztatu:

 • Przedstawienie problemu projektów zagrożonych
 • Ukazanie możliwości ratowania projektów zagrożonych
 • Zbudowanie świadomości „co i kiedy” należy zrobić, aby odnieść sukces w trudnym projekcie
 • Przekazanie doświadczeń z polskiego rynku
 • Przedstawienie praktyki monitorowania projektów stosowane przez polskie i zagraniczne biura projektów (PMO)
 • Nauka sposobu dostosowania miar i wskaźników do skali i specyfiki prowadzonego projektu

Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać umiejętność:

 • Oceny sytuacji w projekcie
 • Zrozumienia głównych przyczyn problemów w projektach
 • Radzenia sobie z tymi problemami
 • Przeprowadzenia procesu naprawy projektu
 • Transferu wiedzy z zagrożonego projektu do organizacji
 • Dokonywania efektywnych przeglądów projektowych

Metody szkoleniowe:

Program został przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń trenerów w zakresie zarządzania projektami oraz w zakresie ratowania zagrożonych projektów w różnych organizacjach. Szkolenie jest prowadzone w formie wykładu, ćwiczeń i warsztatów i dodatkowo zawiera również wiele innowacyjnych metod nauczania (m.in. symulację projektu zagrożonego). Dzięki licznym przykładom i podsumowaniom uczestnicy szkolenia będą mogli efektywnie wdrożyć zdobytą wiedzę do codziennej pracy.

Program warsztatu:

 • Wprowadzenie
 • Identyfikacja projektu zagrożonego
  • Case study: Ocena statusu projektu
  • Projekt zagrożony tzn. jaki?
  • Symptomy projektu zagrożonego
  • Przyczyny porażek  projektów
  • Na co zwrócić uwagę – słabe punkty w projekcie
  • Warsztat: Czy projekt z mojej firmy jest zagrożony?
 • Planowanie i przeprowadzanie oceny projektu zagrożonego
  • Cele oceny
  • Dobór interesariuszy do oceny
  • Plan oceny projektu
  • Ocena statusu projektu
  • Co z projektem podczas oceny?
 • Przygotowanie planu naprawy
  • Strategie
  • Weryfikacja uzasadnienia biznesowego
  • Analiza ryzyka jako element planu naprawy
  • Określenie quick wins
  • Dokumentacja planu napraw
  • Czynnik ludzki przy wdrożeniu planu naprawy
 • Stabilizacja projektu i wnioski z doświadczeń
  • Monitorowanie kluczowych parametrów
  • Transfer wiedzy
  • Kto jest potrzebny w tym procesie?
 • System wczesnego ostrzegania projektów
  • Poziomy zagrożeń w projekcie
  • Sposoby monitoringu projektu
 • Raportowanie statusu projektu
  • Proces raportowania projektów
  • Miary w procesie
  • Jak dostosować miary, aby wykryć zagrożenie
  • Warsztaty: Wdrożenie miar dla mojego projektu
 • Rola PMO w procesie zarządzania projektami zagrożonymi
 • Jak wdrażać proces zarządzania projektami zagrożonymi w organizacji?
 • Dyskusja i wymiana wiedzy między uczestnikami
 • Podsumowanie


Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 10, Leadership – 2, Business & Strategic skills – 2.


Czas trwania:  2 dni

Cena: 2 300 PLN netto od osoby (+23% VAT)

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg