Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

Management 3.0 – praktyki zwinnego przywództwa

Warsztat „Management 3.0 – praktyki zwinnego przywództwa”, jest polską  – rozwiniętą i zmodyfikowaną przez prowadzących -  wersją warsztatu opracowanego przez Jurgena Appelo, propagatora nowatorskich metod zarządzania,  autora książek „Management 3.0” i „Managing for Happiness”.

Warsztat „Management 3.0 – praktyki zwinnego przywództwa” to wiedza, inspiracje i konkretne praktyki z obszaru nowoczesnego zarządzania zespołami, projektami i firmami, dotyczący takich aspektów zarządzania i przywództwa, jak:

 • Myślenie systemowe i teoria złożoności
 • Rola i zadania lidera w zwinnej organizacji
 • Motywacje ludzi
 • Wyznaczanie celów i definiowanie ograniczeń
 • Upełnomocnienie zespołów oraz delegowanie decyzji i odpowiedzialności
 • Rozwijanie kompetencji w zespole i tworzenie organizacji opartej na wiedzy
 • Informacja zwrotna (ang. feedback) i tworzenie kultury feedback’u
 • Zwinne struktury organizacyjne

Cel warsztatu Management 3.0
Celem warsztatu jest praktyczne – w formie ćwiczeń, dyskusji i krótkich prezentacji przedstawienie zasad i praktyk Management 3.0 - zwinnego przywództwa w zespołach oraz zwinnego zarządzania w firmie oraz przygotowanie uczestników do wprowadzenia i praktycznego stosowania tych zasad i praktyk w swoich zespołach i/lub firmach.

Grupa docelowa/uczestnicy szkolenia
Warsztat Management 3.0 przeznaczony jest dla:

 • Team leaderów, agile coachów, scrum masterów,
 • Kierowników projektów, kierowników zespołów projektowych oraz innych specjalistów (nie tylko ze świata IT),
 • Liderów i menedżerów działów, firm i organizacji

pragnących poznać, a następnie wprowadzać w swoich zespołach, działach i firmach  zasady i praktyki zwinnego zarządzania (zebrane pod szyldem Management 3.0


Program warsztatu

Dzień 1: tematy

 • Dlaczego Management 3.0 i zwinne przywództwo. Zwinne przywództwo (ang. Agile leadership) to podejście do przewodzenia i zarządzania ludźmi i zespołami projektowymi, uruchamiające kreatywność, inicjatywę pracowników wiedzy i ich innowacyjność, prowadzące do efektywniejszej pracy i lepszych jej rezultatów. Dowiesz się dlaczego zastępuje ono tradycyjne koncepcje zarządzania związane z hierarchicznymi strukturami organizacji i jakie są jego podstawowe elementy. A także czym jest teoria złożoności (ang. complexity thinking), będąca koncepcyjną podstawą zwinnego podejścia oraz jakie są problemy tradycyjnego linearnego myślenia i podejścia.
 • Menedżer 3.0 Rola lidera i menedżera w zwinnej firmie:  przedstawienie i analizę metafory lidera jako ogrodnika, wypracowanie i przedyskutowanie ról i odpowiedzialności zwinnego lidera i menedżera – Menedżera 3.0.
 • Wewnętrzna motywacja to właśnie przyczyna dlaczego ludzie rano wstają z łóżka. A ponieważ to właśnie ludzie są najważniejszym elementem organizacji, menedżerowie muszą uczynić wszystko, by ludzie byli aktywni, kreatywni i zmotywowani. Dowiesz się na czym polega różnica między motywacją wewnętrzną a zewnętrzną, poznasz 10 wewnętrznych czynników motywacji, a także techniki pozwalające poznać Twoich współpracowników oraz zrozumieć co jest ważne dla ludzi w Twoim zespole.
 • Wyznaczanie celów i definiowanie ograniczeń. OKRs (Objectives and Key Results): przedstawienie koncepcji oraz przykładów OKR z różnych firm. Ćwiczenie: OKR w zespołach uczestników. Ekosystem metryk: przedstawienie i przedyskutowanie 12 zasad tworzenia metryk.

Dzień 2: tematy

 • Upełnomocnienie daje wiele odpowiedzi na pytanie: na czym polega właściwe zarządzanie. Zespoły są w stanie samo-organizować się, lecz wymaga to przekazania władzy i uprawnień decyzyjnych w ręce zespołu (ang. empowerment), a także zaufania ze strony menedżerów. Dowiesz się, jak  można spowodować, by samo-organizujące się zespoły sprawnie funkcjonowały, jak przekazywać uprawnienia decyzyjne, a także jakie są wyzwania związane z przekazaniem władzy w ręce zespołu. Poznasz także nietypowe techniki rozproszonej kontroli, jak 7 poziomów delegowania i tablica uprawnień.
 • Komunikacja w duchu Management 3.0 (opcja) Kultura feedback’u - udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnej,udzielanie feedbacku pisemnego, improwizacja w komunikacji, Okno Johari, inne techniki komunikacji dotyczące doskonalenia i usprawnień.
 • Rozwijanie kompetencji to kluczowe zagadnienie dla dobrze realizowanej pracy. Zespoły mogą osiągnąć stawiane im cele tylko wtedy, kiedy ich członkowie posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. Dlatego też kolejnym zadaniem menedżera jest umożliwienie rozwoju kompetencji jego ludzi. Dowiesz się jak i kiedy stosować różne podejścia rozwoju kompetencji indywidualnych, jak i rozwoju kompetencji zespołu. Poznasz także tzw. siatkę celebracji, praktyczną metodę analizy sposobu pracy i jej efektów.
 • Struktury organizacyjne w znaczący sposób wpływają na funkcjonowanie organizacji. Ponieważ wiele zespołów pracuje w złożonych organizacjach, to konieczna jest analiza wpływu struktury organizacyjnej na pracę zespołów, a w szczególności na komunikację. Dowiesz się, jak rozwijać strukturę organizacyjną na podobieństwo fraktali, jak równoważyć specjalizację i generalizację oraz kiedy budować zespoły funkcjonalne, a kiedy zespoły cross-funkcjonalne. A także jak budować zespoły będące elementami sieci wartości.
 • Retrospektywa – podsumowanie: szkolenie podsumujemy wspólnie, wskazując najważniejsze omawiane zagadnienia, techniki i koncepcje oraz metody ich wprowadzenia do praktyki projektowej uczestników szkolenia.

Warsztat prowadzą: dr Jerzy Stawicki i Dariusz Wylon.

Terminy i organizacja warsztatu:

Warsztat otwarty prowadzony jest  w  następujących terminach:

 • 24-25.09.2018


Koszty

Koszt szkolenia: 2550 PLN + 23 % VAT od osoby.
Koszt ten obejmuje:

 • Przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia przez 2 licencjonowanych trenerów
 • Handouty i kompletne materiały szkoleniowe po szkoleniu
 • Rekwizyty do gier
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia

Przy zgłoszeniu na mniej niż tydzień przed szkoleniem - cena 2700 +23%VAT.

Materiały i język warsztatu:

Warsztat prowadzony jest w języku polskim, także materiały dla uczestników są w języku polskim.

Materiały dla uczestników warsztatu obejmują:

 • Hand-out z podstawową prezentacją (uczestnicy otrzymują na początku warsztatu)
 • Rekwizyty do gier (Moving Motivators i Delegation Poker)
 • Pełna prezentacja i inne materiały (uczestnicy otrzymują drogą mailową po warsztacie)

Dodatkowe informacje

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 punktów PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 0, Leadership – 9, Business & Strategic skills – 5.

Zapisz się na szkolenie

WHITECOM Project Experience Złotym Sponsorem PMI PC


PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo and PMI® Poland Chapter logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg