Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Szkolenia


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta, dlatego poświęcamy dużo czasu na zapoznania się ze specyfiką klienta i jego oczekiwaniami. Ważne jest dla nas nie tylko zadowolenie klienta, ale przede wszystkim zmiany, jakie przyniesie mu współpraca z nami.

Więcej informacji

 

Lista szkoleń

Warsztat: Management 3.0 - Foundation Workshop

Przyszłość zarządzania? To wg podejścia Management 3.0  kompetentne zespoły pracujące na zasadzie samoorganizacji, a nie w sztywnych strukturach hierarchicznych; to liderzy zarządzający systemem pracy, a nie „w starym stylu”  zarządzający ludźmi. To satysfakcja i zadowolenie pracowników i liderów, prowadzące do efektów biznesowych.

Jeśli chcesz być takim liderem i chcesz poznać zasady i techniki zarządzania  i przywództwa prowadzące do zaangażowania, motywacji, satysfakcji pracowników oraz do efektów biznesowych, to zapraszamy na warsztat „Management 3.0 – praktyki zwinnego przywództwa”.


Cel i odbiorcy warsztatu

Celem warsztatu jest praktyczne - w formie gier, ćwiczeń, dyskusji i krótkich prezentacji - przedstawienie zasad i praktyk Management 3.0 oraz przygotowanie uczestników do praktycznego stosowania tych zasad i praktyk w swojej organizacji i/lub zespole.


Warsztat Management 3.0 przeznaczony jest dla:

 • Liderów i menedżerów firm, działów oraz zespołów
 • Team leaderów, agile coachów, scrum masterów i właścicieli produktu
 • Kierowników projektów, kierowników zespołów projektowych i zespołów funkcjonalnych

pragnących poznać i wprowadzać w swoich zespołach i firmach  zasady i praktyki zwinnego zarządzania (zebrane pod szyldem Management 3.0).


Program warsztatu Management 3.0

Standardowy program warsztatu „Management 3.0”, realizowanego jako warsztat otwarty (w terminach podanych poniżej) obejmuje zagadnienia przedstawione poniżej.

Dzień 1: tematy

 • Dlaczego Management 3.0 i zwinne przywództwo. Zwinne przywództwo (ang. Agile leadership) to podejście do przewodzenia i zarządzania ludźmi i zespołami projektowymi, uruchamiające kreatywność, inicjatywę pracowników wiedzy i ich innowacyjność, prowadzące do efektywniejszej pracy i lepszych jej rezultatów. Dowiesz się dlaczego zastępuje ono tradycyjne koncepcje zarządzania związane z hierarchicznymi strukturami organizacji i jakie są jego podstawowe elementy. A także czym jest teoria złożoności (ang. complexity thinking), będąca koncepcyjną podstawą zwinnego podejścia oraz jakie są problemy tradycyjnego linearnego myślenia i podejścia.

 • Menedżer 3.0 Rola lidera i menedżera w zwinnej firmie:  przedstawienie i analizę metafory lidera jako ogrodnika, wypracowanie i przedyskutowanie ról i odpowiedzialności zwinnego lidera i menedżera – Menedżera 3.0.

 • Wewnętrzna motywacja to właśnie przyczyna dlaczego ludzie rano wstają z łóżka. A ponieważ to właśnie ludzie są najważniejszym elementem organizacji, menedżerowie muszą uczynić wszystko, by ludzie byli aktywni, kreatywni i zmotywowani. Dowiesz się na czym polega różnica między motywacją wewnętrzną a zewnętrzną, poznasz 10 wewnętrznych czynników motywacji, a także techniki pozwalające poznać Twoich współpracowników oraz zrozumieć co jest ważne dla ludzi w Twoim zespole.

 • Wyznaczanie celów i definiowanie ograniczeń. OKRs (Objectives and Key Results): przedstawienie koncepcji oraz przykładów OKR z różnych firm. Ćwiczenie: OKR w zespołach uczestników. Ekosystem metryk: przedstawienie i przedyskutowanie 12 zasad tworzenia metryk. 

 

Dzień 2: tematy

 • Upełnomocnienie daje wiele odpowiedzi na pytanie: na czym polega właściwe zarządzanie. Zespoły są w stanie samo-organizować się, lecz wymaga to przekazania władzy i uprawnień decyzyjnych w ręce zespołu (ang. empowerment), a także zaufania ze strony menedżerów. Dowiesz się, jak  można spowodować, by samo-organizujące się zespoły sprawnie funkcjonowały, jak przekazywać uprawnienia decyzyjne, a także jakie są wyzwania związane z przekazaniem władzy w ręce zespołu. Poznasz także nietypowe techniki rozproszonej kontroli, jak 7 poziomów delegowania i tablica uprawnień.
 • Komunikacja w duchu Management 3.0 (opcja) Kultura feedback’u - udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnej,udzielanie feedbacku pisemnego, improwizacja w komunikacji, Okno Johari, inne techniki komunikacji dotyczące doskonalenia i usprawnień.
 • Rozwijanie kompetencji to kluczowe zagadnienie dla dobrze realizowanej pracy. Zespoły mogą osiągnąć stawiane im cele tylko wtedy, kiedy ich członkowie posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. Dlatego też kolejnym zadaniem menedżera jest umożliwienie rozwoju kompetencji jego ludzi. Dowiesz się jak i kiedy stosować różne podejścia rozwoju kompetencji indywidualnych, jak i rozwoju kompetencji zespołu. Poznasz także tzw. siatkę celebracji, praktyczną metodę analizy sposobu pracy i jej efektów.

 • Struktury organizacyjne w znaczący sposób wpływają na funkcjonowanie organizacji. Ponieważ wiele zespołów pracuje w złożonych organizacjach, to konieczna jest analiza wpływu struktury organizacyjnej na pracę zespołów, a w szczególności na komunikację. Dowiesz się, jak rozwijać strukturę organizacyjną na podobieństwo fraktali, jak równoważyć specjalizację i generalizację oraz kiedy budować zespoły funkcjonalne, a kiedy zespoły cross-funkcjonalne. A także jak budować zespoły będące elementami sieci wartości.

 • Retrospektywa – podsumowanie: szkolenie podsumujemy wspólnie, wskazując najważniejsze omawiane zagadnienia, techniki i koncepcje oraz metody ich wprowadzenia do praktyki projektowej uczestników szkolenia.


Warsztat prowadzą:  Darek Wylon i Jerzy Stawicki.

Darek Wylon jest liderem firmy rozwijanej w duchu Management 3.0, stosującej wiele praktyk Management 3.0, Jerzy Stawicki jest  konsultantem i trenerem zarządzania i zarządzania projektami, z 25-letnim doświadczeniem praktycznym, jednym z dwóch pierwszych polskich, licencjonowanych trenerów Management 3.0 (od 2014).

Nasz warsztat Management 3.0 to:

 • Dużo praktyki, gier i ćwiczeń połączonych z rozsądną dawką fundamentów metodycznych i teorii
 • Atmosfera współpracy, otwartości i dzielenia się wiedzą – zgodnie z duchem Management 3.0
 • Połączenie naszych doświadczeń z liderowania firmy rozwijanej zgodnie z Management 3.0 oraz doświadczeń z warsztatów i wprowadzania w życie zasad i praktyk Management 3.0 w różnych firmach i zespołach.
 • Krok uczestników  w stronę wprowadzenia praktyk i wartości Management 3.0 dzięki przygotowaniu planu wprowadzania poznanych praktyk Management 3.0 w swoich zespołach oraz dzięki osobistej refleksji nad swoją rolą lidera.


Dr Jerzy Stawicki

Jerzy jest konsultantem, trenerem i coachem w dziedzinie zarządzania oraz zarządzania projektami, programami i portfelem projektów. Prowadzi warsztaty i szkolenia oraz uczestniczy w projektach zmian organizacyjnych i transformacji firm i zespołów w duchu Agile i Management 3.0.

 Posiada 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu i zarządzaniu projektami, jako menedżer zespołów konsultantów, kierownik projektów wdrożeniowych systemu SAP i projektów doradczych, członek komitetów sterujących oraz audytor i asesor projektów.

 Pasją Jerzego jest doskonalenie pracy organizacji, zespołów oraz kierowników projektów, tak by korzyści biznesowe powstawały dzięki samo-organizacji i upełnomocnieniu zespołów oraz strategicznej roli menedżerów. Jest promotorem nowoczesnych metod i technik zarządzania i samo-organizacji.

Od 2013 jest licencjonowanym trenerem Management 3.0; w ciągu ostatnich 3 lat prowadził 21 (otwartych i zamkniętych) warsztatów Management 3.0 – Agile Leadership Practices.

 

Dariusz Wylon

CCO (Chief Communication Officer) w Selleo, domu projektowym stron i aplikacji mobilnych oraz Starszy Konsultant / Executive Coach w międzynarodowej grupie Simitri uznanej na całym świecie w dziedzinie szkoleń i rozwoju firm. Licencjonowany trener Management 3.0 od 2014 roku.

Od ponad 5 lat wdraża praktyki Management 3.0 w Selleo, jednej z najbardziej innowacyjnie zarządzanych firm IT w Polsce. Jako ekspert od samoorganizujących się zespołów występuje na europejskich konferencjach m.in. Agile in the City czy DareFest. W 2015 roku otrzymał nagrodę HR Dream Team za wykorzystanie koncepcji Management 3.0 w rekrutacji.

Dariusz ma ponad 10 letnie doświadczenie jako menedżer, coach i trener; zajmuje się głównie rozwojem organizacji i wspieraniem oraz prowadzeniem zmian organizacyjnych.


Warsztat zamknięty dla firmy

Warsztat może być też zrealizowany w formie warsztatu dedykowanego dla pracowników jednej organizacji. W takim przypadku program warsztatu jest „szyty na miarę” dla konkretnej firmy, biorąc pod uwagę:

 • Jej aktualny poziom doświadczenia w stosowaniu praktyk i zasad zwinnego przywództwa
 • Aktualne potrzeby biznesowe w tym obszarze i ich priorytety
 • Przydatność zagadnień w środowisku konkretnej firmy.

Program warsztatu dedykowanego może obejmować zarówno zagadnienia ze standardowego programu, jak i zagadnienia dodatkowe, autorstwa Leadership & Management 3.0+ Team. Naszym celem jest, by dedykowany warsztat Management 3.0 nie trwał dłużej niż 2 dni.  Dlatego też program warsztatu dla konkretnej firmy, obejmujący wybrane zagadnienia standardowe, jak i wybrane zagadnienia dodatkowe jest ustalany wspólnie przez przedstawicieli Firmy oraz przez Leadership & Management 3.0+ Team. W przypadku chęci zamówienia warsztatu dedykowanego prosimy o kontakt mailowy na adres: szkolenia@jsproject.pl

 
Koszty

Koszt szkolenia: 2 550 PLN + 23 % VAT od osoby. 
Koszt ten obejmuje:

 • Przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia przez 2 licencjonowanych trenerów
 • Handouty na początek warsztatu oraz kompletne prezentowane materiały po warsztacie
 • Rekwizyty do gier
 • Obiady oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia

Przy zgłoszeniu na mniej niż tydzień przed szkoleniem - cena 2 700 +23%VAT.


Dodatkowe informacje

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie 14 punktów PDU (Professional Development Unit). Ilość punktów PDU przyznawana w każdym z obszarów PMI Talent Triangle jest następująca: Technical Project Management – 0, Leadership – 9, Business & Strategic skills – 5.

Zapisz się na szkolenie

PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg