Zadzwoń do nas (+48) 781 006 800 lub napisz: kontakt@whitecom.com.pl


Szukasz oferty dla siebie?
Kierownik projektu
rozwin
Szukasz szkolenia?
Kierownik projektu
rozwin

Najbliższe szkolenia

Obecnie znajdujesz się w:

Doradztwo


Informacje o firmie

Jesteśmy firmą koncentrującą się na specyficznych potrzebach naszych klientów. Naszym priorytetem jest wybór jak najlepszych rozwiązań zapewniających podniesienie efektywności działania organizacji klienta.

Firma WHITECOM Sp. z o. o. korzysta z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0.

Więcej informacji

 

Doradztwo - Wprowadzenie

W ramach obszaru realizujemy następujące usługi:

 • Analizy statystyczne problemów (Six Sigma)
 • Przygotowanie zapytań ofertowych w obszarze zarządzania projektami, IT i jakości
 • Prowadzenie przetargów na projekty i systemy
 • Przygotowanie rekomendacji rozwiązań
 • Projektowanie i wdrażanie pilotażowych rozwiązań w zakresie zarządzania projektami, programami, PMO i zarządzania portfelem projektów
 • Organizacja warsztatów analitycznych dla interesariuszy projektów
 • Przygotowanie wymagań na system do zarządzania projektami i portfelem projektów
 • Przygotowanie modelu oceny dostawców w zakresie zarządzania projektami
 • Analiza funkcjonalności systemów do zarządzania projektami i portfelem projektów

W ramach definiowania i wdrożenia procesów zarządzania projektami i portfelem projektów realizujemy:

 • Wdrożenie i usprawnienie metodyk projektowych w oparciu o dobre praktyki i standardy PMBOK® Guide, PRINCE®, inne …
 • Wdrożenie procesów zarządzania zasobami w Organizacji
 • Wdrożenie i rozwój Biura Projektów (PMO)
 • Ustawienie procesu budżetowania projektów
 • Wdrożenie procesu raportowania i monitoringu projektów
 • Wdrożenie i rozwój zarządzania programami oraz zarządzania portfelem projektów
 • Opracowanie modelu priorytetyzacji projektów
 • Opracowanie podejścia do tworzenia Roadmap projektów (kolejność realizacji projektów)
 • Budowanie modelu księgowania kosztów na projekty w Organizacji
 • Definiowanie metryk projektowych
 • Wdrożenia i usprawnienia procesów zarządzania projektami zagrożonymi
 • Wdrożenia i usprawnienia procesów zarządzania ryzykiem i wnioskami z doświadczeń z projektów

Zapoznaj się z pełnym zakresem usług w tym obszarze!


PMI®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-RMP®, PMBOK® Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI® Registered Education Provider logo is registered mark of the Project Management Institute, Inc.

© by WHITECOM Project Experience
Projekt i wykonanie: BProg